Fyzická aktivita matek ovlivňuje děti

Plavání nebo cvičení spolu s miminky dává matkám možnost socializovat se, být aktivní a dětem fyzická aktivita upevňuje zdraví již od miminka. Tvrdí to britští vědci z univerzit v Cambridgeu a Southamptonu, kde realizovali výzkum na 554 matkách a jejich čtyřletých dětech. Výsledky ukázaly i to, že pohyb matek je často nedostatečný.

Kathryn Hesketh, která pomáhala výzkum vést, uvedla, že shromážděná data dokazují, že mezi fyzickou aktivitou matek a dětí existuje přímé spojení. „Čím více se matka hýbe, tím aktivnější je i dítě. Přestože na základě této studie nelze říci, zda to, že byly matky aktivní, způsobily jejich živé děti, za kterými musely běhat, je pravděpodobné, že aktivita jednoho z dvojice ovlivňuje aktivitu toho druhého,“ vysvětlila Heskethová.

Aktivitu matky podle ní ovlivnilo i to, zda pracovala nebo ne a nebo to, zda mělo či nemělo dítě další sourozence. Podle spoluautorky studie Esther van Sluijsové z Centra pro Diet and Activity Research na Cambridgeské univerzitě byla spojitost mezi aktivitou matek a dětí výraznější u těch, které ukončily studium jako 16leté než u těch, které dostudovaly jako 18leté.

Studie odhalila, že míra aktivity žen se po porodu sníží a často se již nevrátí do původního stavu. Nedostatek pohybu má vliv na děti. Jak uvedla Heskethová, rodiče dnes zaměstnává řadu povinností, takže často upřednostní jiné věci před časem stráveným aktivním pohybem. Upozorňuje však, že i malý nárůst fyzické aktivity u matek může mít na děti pozitivní účinek. Pro začátek podle ní stačí i delší procházky.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram